top of page

Norrønt

Teknisk analyse av materialer

Røngtenfluorescens Spektroskopi

 

Norrønt AS analyserer materialer med energi spredende røngtenfluorescens spektroskopi teknologi (ED-XRF), dette er en av de mest nøyaktige og økonomiske analytiske metoder for å bestemme den kjemiske sammensetningen av materialer og metaller. Metoden er ikke destruktiv, pålitelig og kan benyttes for faste stoffer, flytende væsker og pulver. Den kan benyttes til å detektere en rekke grunnstoffer fra Natrium (11) til Uran (92). Har deteksjongrense på ppm og kan måle konsentrasjoner opp til 100% raskt.

 

Typisk bruk inkluderer analyse av oljer, drivstoff, plastikk, gummi og tekstiler, farmasøytiske produkter, mat, kosmetikk og kremer, gjødsel, mineraler, stein, sand, sement, byggematerialer, varme resistente materialer, glass, keramikk og analysere belegg på papir, filmer, polyester og metaller.

 

Elektron mikroskopi (SEM)

 

Overflate analyse, egenskaper, og bildebehandling på en rekke materialer blir utført med elektron mikroskopi (SEM)

 

Norrønt AS sitt elektron mikroskop kan undersøke og analysere prøver med en forstørring på 5x til 200 000x. Både mikrostrukturer og sprekkdannelser i overflater analyseres.

 

Sprekkdannelser og defekter på overflater i sterkt forstørring indikerer:

  • Forskjellige typer stress (tensile, shear, torsional)

  • Brudd (ductile, brittle, fatigue, overload)

  • Retning av sprekkdannelsen

  • Område og mekanismer til sprekkdannelsene

  • Produksjon eller reperasjon relaterte årsaker til brudd.

  • Andre faktorer som resulterte i brudd.

Norrønt utfører ulike oppdrag innen kvalitetskontroll og materialanalyse. Ta kontakt hvis du kun ønsker en analyse av materialer.

 

 

bottom of page