top of page

Norrønt AS

Materialanalyse

 

Norrønts tekniske laboratorium tilbyr avansert material analyse på en rekke kjemikalier, kompositter, metaller, polymerer og andre materialer.  Det tekniske laboratoriet tilbyr analytiske tjenester og ekspertise innen material forskning og analyse for et bredt spekter av industrier.


Materialanalyse ekspertise:

     Materialer- Identifisering og karakterisering

     Materialer- Struktur analyse

     Materialer- Kjemisk og struktur sammensetning

     Forurensnings/Urenhets analyse

    Overflate analyse

Norrønts tekniske laboratorium støtte kunder over hele verden, og kan lett ordne forsendelse av prøver for rask og profesjonell testing og konsulentbistand.

Materialeanalyse:

     Material Analyser fra A-Å

     Fysiske egenskaper fra A-Å

     Materialer- Analyse og testing

     Nano-materialer og analyser

Røngtenfluorescens Spektroskopi

 

Norrønt AS analyserer materialer med energi spredende røngtenfluorescens spektroskopi teknologi (ED-XRF), dette er en av de mest nøyaktige og økonomiske analytiske metoder for å bestemme den kjemiske sammensetningen av materialer og metaller. Metoden er ikke destruktiv, pålitelig og kan benyttes for faste stoffer, flytende væsker og pulver. Den kan benyttes til å detektere en rekke grunnstoffer fra Natrium (11) til Uran (92). Har deteksjongrense på ppm og kan måle konsentrasjoner opp til 100% raskt.

 

Typisk bruk inkluderer analyse av oljer, drivstoff, plastikk, gummi og tekstiler, farmasøytiske produkter, mat, kosmetikk og kremer, gjødsel, mineraler, stein, sand, sement, byggematerialer, varme resistente materialer, glass, keramikk og analysere belegg på papir, filmer, polyester og metaller.

 

Elektron mikroskopi (SEM)

 

Overflate analyse, egenskaper, og bildebehandling på en rekke materialer blir utført med elektron mikroskopi (SEM)

 

Norrønt AS sitt elektron mikroskop kan undersøke og analysere prøver med en forstørring på 5x til 200 000x. Både mikrostrukturer og sprekkdannelser i overflater analyseres.

 

Sprekkdannelser og defekter på overflater i sterkt forstørring indikerer:

  • Forskjellige typer stress (tensile, shear, torsional)

  • Brudd (ductile, brittle, fatigue, overload)

  • Retning av sprekkdannelsen

  • Område og mekanismer til sprekkdannelsene

  • Produksjon eller reperasjon relaterte årsaker til brudd.

  • Andre faktorer som resulterte i brudd.

 

 

Norrønt AS utfører gull analyse og kjøper gull avhengig av vekt og renhet. Alle materialer som sendes til Norrønt AS blir levert med analyse sertifikat.

 

Analyse

Før vi kjøper gull utfører vi en skjerpet verdivurdering. Alle materialer som blir sent til Norrønt AS vil analyseres av sertifisert laboratoriepersonell og får et sertifikat på analysen. Gullet ditt blir analysert med røngten fluorescense spektrografi som verifiserer renhet og karat uten å forringe gullet.

 

Veiing

Gullet ditt blir så veid med kalibrerte vekter i våres laboratorium og du får en verdivurdering avhengig av vekt og renhet. Når våres laboratorie spesialister har analysert renhet og vekt gir vi en verdivurdering.

 

Salg

Vi kan tilby en av de høyeste gullratenen på markedet avhengig av dagens spotpris. Du får tilbud om salg avhengig av dagens gullrate og markedsverdi. Du kan selv bestemme om du vil selge. Pengene fra salget vil være på konto innen få dager.

Ønsker du bare en materialanalyse på renhet med sertifikat på analysen kan vi også tilby dette.

 

 

bottom of page